1 - Amaç ve kapsam

1.1. Bu Genel Satış ve Kullanım Koşulları, " FIDULINK®” veya “SUXYS®” FiduLink.com ve alt alanlarının operatörleri: SUXYS INTERNATIONAL® Limited, Merkez Ofis: Burlington Tower, Business Bay Dubai Birleşik Arap Emirlikleri - SUXYS EUROPE Limited, Şirket 739284, Merkez Ofis: Black Church, ST. Mary's Place, Dublin 7, DO7 P4AX, İrlanda - SUXYS® LLC, Merkez Ofis: Coastal Highway Lewes, Delaware, 19958, Amerika Birleşik Devletleri - SUXYS TECHNOLOGY ® OU, Merkez Ofis: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna Linnaosa, 10151, Estonya , (“FIDULINK®”) (" FIDULINK.com ») (" MARKETPLACE-FIDULINK.com ») (" APP-FIDULINK.com ») (" MOBİL.FIDULINK.com ») (" .FIDULINK.com'un tüm alanları ve alt alanları »)

ve müşterileri (" Müşteri "). Bu Genel Ticari Koşullar temelinde, FIDULINK.com Müşteriye şirket kurma gibi çeşitli hizmetler sağlayacaktır (" Toplum "), (" Yan kuruluş "), (" Dal ") ve bazı ilgili ek hizmetler (" Ek hizmetler ") bankalar veya bankacılık dışı finansal hizmet sağlayıcılar veya diğer bankacılık ve/veya finansal kuruluşlar veya kendi yetki alanlarında düzenlemeye tabi olan veya olmayan kurumlar nezdinde hesap açılmasına ilişkin yardımın yanı sıra (“ Hesap Açma veya Bankacılık Tanıtımı »).

1.2. Bu Genel Ticari Koşullar, aralarında imzalanan herhangi bir sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. MÜŞTERİ et FIDULINK® bir formun dijital imzası ile FIDULINK®FIDULINK.com platformunda veya etki alanları ve Pazaryeri veya uygulamalar altında veya kağıt üzerinde bir siparişin doğrulanması yoluyla çevrimiçi olarak imzalanmış (" Sözleşme ") PDF formatında. FIDULINK ile bir Sözleşme imzalayarak®, Müşteri bu Genel Hüküm ve Koşulları kabul eder. Bir fiyat listesi ve bir hizmet listesi FIDULINK.com sitelerinde ve etki alanları ve diğer uygulamalar ve MarketPlace altında mevcuttur.

1.3. Müşteri ile FIDULINK.com arasında yazılı olarak aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, bu Genel Satış Hüküm ve Koşullarından sapan, bunlarla çelişen veya bunları tamamlayan diğer tüm genel hüküm ve koşullar, herhangi bir Sözleşmenin dışında tutulacaktır.

1.4. Bu Genel Ticari Koşullar ile herhangi bir Sözleşme arasında bir çelişki olması durumunda, Sözleşme hükümleri bu Genel Ticari Koşullar üzerinde geçerli olacaktır. Bir ihtilaf durumunda, ihtilaf yönetimi hizmetimizle şu adresten iletişime geçebilirsiniz: avukat [@] fidulink.com. Avukatımız talebinizle ilgilenecektir.

1.5. FIDULINK.com, Genel Ticari Koşulları herhangi bir zamanda, kullanıcılarına herhangi bir bildirimde bulunmaksızın derhal geçerli olacak şekilde değiştirme hakkını saklı tutar. Müşteri, bu değişikliklerden resmi bir yayınla FiduLink.com blogu aracılığıyla FIDULINK.com'da yayınlanan bir bildirim ile haberdar edilecektir. FIDULINK.com'un bu konuda avukat(@)fidulink.com'a bildirdiği tarihten itibaren dört hafta içinde yazılı bir itiraz almaması halinde değişiklikler Müşteri tarafından onaylanmış kabul edilecektir. SUXYS International Limited Burlington Tower, Business Bay Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'ne alındı. Genel satış ve kullanım koşullarının veya değişikliklerin veya güncellemelerin reddedilmesinin, hizmetlerin sona erdirilmesinin yanı sıra tüm FiduLink.com ve SUXYS hizmetlerinin tamamen askıya alınmasıyla sonuçlanacağını lütfen unutmayın.® orijinal mektubunuzu aldıktan sonra.

 

2 - Hizmetlerin içeriği ve kapsamı

Bir Şirketin Kuruluşu ve Yönetimi ve Ek Hizmetler

2.1. FIDULINK® Müşteriye, FIDULINK sitesinde yayınlanan listede belirtilen yetki alanlarında Şirket, yan kuruluş, şube kuruluş hizmeti sağlayabilir.® ( www.fidulink.com ) veya platformları (internet, mobil uygulama veya tablet uygulaması, IOS uygulaması, Android uygulaması). FIDULINK® FIDULINK'e bağlı şirketler aracılığıyla da organize edebilir® veya üçüncü taraflara, kayyum atanması, kayyum hissedarlar, internet ticaret hesabı, şirket logosu, şirket kaşesi, şirket kaşesi, vekaletname, belgeler üzerinde noter tasdikli ve apostil, lisans başvurusu, onay başvurusu gibi Ek Hizmetlerin sağlanması, tesis arama, personel arama, ortak arama ve FIDULINK'in sağladığı diğer hizmetler® ve MÜŞTERİ, müşterinin şirketini kurmayı veya kurmayı faydalı görecektir. "Bağlı şirketler" terimi, FIDULINK ile ilgili olarak şu anlama gelir:®, FIDULINK'in yan kuruluşu veya holding şirketi® veya bu holding şirketinin herhangi bir yan kuruluşu, avukatlar, muhasebeciler, avukatlar, noterler ve diğer FIDULINK temsilcileri®.

2.2. Mühürler, damgalar ve logolar, noter tasdikli tasdik ve apostil hariç tüm Ek Hizmetler, Müşteri ile ilgili Ek Hizmet sağlayıcısı arasındaki özel bir anlaşma temelinde sağlanacaktır. 

2.3. Bir şirket paketinin tesciline aşağıdakiler dahildir: 4 hissedar, 2 direktör, ek hissedarlar veya direktörler, yetki alanına bağlı olarak tescil faturasına tabi olacaktır.

 

güç (TEMSİL YETKİSİ)

Müşteri, FiduLink.com ve alt alan adlarına, SUXYS'e güç verir® ve temsilcileri, FiduLink.com Temsilcileri, FiduLink.com Avukatları, FiduLink.com Muhasebecileri, FiduLink.com Ortakları, noterler, muhasebeciler, avukatlar, bankalar, bankacılık ve/veya finans nezdinde düzenleme, taslak hazırlama, yayınlama, idari işlemler, fiziksel veya elektronik temsil için FiduLink.com Ortakları şirketler ve diğer tüm idareler, şirket veya iştirak veya şube kurulması ve/veya kurulması için resmi makamlara, bankalara, mali kuruluşlara, ticaret odalarına, şirketler odalarına giriş, belge iletimi ve diğer tesciller, şirketin tasfiyesi, bağlı ortaklık veya şube, şirket, şube, iştirak ile ilgili her türlü değişiklik. Bu güç, siparişin verildiği gün başlayacak ve fidulink.com tarafından sunulan hizmetlerin bitiminde, yani 365 gün sona erecek ve hizmetlerin yenilenmesi ve dijital siparişin doğrulanması ve bu genel koşulların kabul edilmesi ile otomatik olarak yenilenecektir. .hizmetlerin satışı ve kullanımı ve yenilenmesi. Ancak SUXYS® ve FiduLink.com, müşteri ve işletmesi adına şirketin kurulması veya değiştirilmesi veya başka bir şekilde feshi ile ilgili anayasa veya herhangi bir değişiklik için yetkililerden talep gelmesi durumunda yeni bir vekaletname oluşturma hakkını saklı tutar. Yetki noter ve Lahey apostili tarafından tasdik edilmelidir.

 

Banka Hesabı I Bankacılık veya Finansal Giriş I E-Cüzdan I Değişim

2.3. FIDULINK® talep üzerine Müşteriye bankacılık veya finansal giriş, bir bankada, ödeme kuruluşunda, finans kuruluşunda veya bankacılık dışı bir hizmet sağlayıcıda, E-cüzdan sağlayıcısında hesap açılması bağlamında yardımcı olabilir (“ Banka veya Kurum "). Bu kapsamda FIDULINK® Müşteriye işyerlerinin bir listesini sunabilir, ancak müessesenin ve müvekkilinin ve onun şirketi, yan kuruluşu, şubesi, ofis ticari temsilinin ( İyi Durum , Faaliyetler , Destek , tesisler ... ) . Müşteri, FIDULINK tarafından sağlanan kuruluşlar listesinden bir kuruluş seçebilir.® veya müşteri ve/veya banka ve/veya kuruluşlar tarafından iki talep ve reddetme sınırı dahilinde (yalnızca talep üzerine ve kuruluşun müşterinin şirket hesabının açılmasını kabul edeceğine dair herhangi bir garanti olmaksızın). Kredi kartları, banka çek karneleri veya İnternet bankacılığı erişimi gibi ek hizmetlerin başarılı bir şekilde uygulanması garanti edilmez ve olduğu gibi ve garantisiz olarak sunulur. Hizmet, yalnızca yürürlükteki yasa tarafından belirlenen yasal amaçlar için kullanılabilir ve müşteri, faaliyeti ve fonlarının kaynağı ile ilgili tüm bilgileri ve bankacılık veya finans kurumu veya FIDULINK tarafından talep edilen diğer soru veya bilgileri sağlamayı kabul eder.® ve/veya diğer FiduLink aracıları veya diğer FiduLink İş Ortakları, FiduLink Avukatları, FiduLink Muhasebecileri veya diğer AML Uyumluluk türü kontrol aracıları.

2.4 SUXYS® ve FiduLink.com herhangi bir Cüzdan veya E-Cüzdan hizmeti sunmamaktadır, Cüzdan veya E-Cüzdan hizmetleri www.FiduLink.com web sitesinde ve/veya alan adları ve diğer marka alan adları altında bulunan yetkili Üçüncü taraf şirketler tarafından sunulan bir hizmettir. Etiket E-Cüzdan FiduLink adı altında takas hizmetleri, e-cüzdan - cüzdan ... (ticari işlemler bağlamında profesyoneller için E-Cüzdan Tedarikçi ve Değişim Platformu) sağlamak. Müşteri, FiduLink.com ve alt alan adlarına veya SUXYS'e hiçbir şekilde ve hiçbir şekilde karşı çıkamayacağını kabul eder.® FiduLink.com web sitesinde bulunan kayıt ve giriş bağlantısı ile ilgili olarak. Müşteri, FiduLink.com ve SUXYS'i sonlandırır® kendi yetki alanlarında düzenlenen veya düzenlenmeyen bankacılık ve/veya mali kuruluşlarla ilgili olarak talebi üzerine bir giriş elde ettiği kuruluşlar veya diğer finans veya bankacılık kuruluşlarıyla bir ihtilaf olması durumunda herhangi bir takibatın .

 

3 - Hizmetleri reddetme hakkı

FIDULINK.com ve veya SUXYS® Müşteri'ye sunduğu hizmetlerin tamamını veya bir kısmını gerekçe göstermeksizin reddetme hakkını saklı tutar ve bu reddetmeden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. FIDULINK.com veya alt alanlar veya SUXYS tarafından hizmetlerin reddedilmesi durumunda hiçbir şekilde geri ödeme yapılamaz.® veya Ajan SUXYS® , Avukat SUXYS®, Muhasebeci SUXYS® ,SUXYS ortakları® ve diğer AML uyumluluk tipi kontrol aracıları. Hizmet reddine tabi iseniz, hukuk departmanımızla şu adresten iletişime geçebilirsiniz: avukat(@)fidulink.com (E-postanızın dili yalnızca İngilizce'dir, İngilizce yazılmayan tüm talepler, herhangi bir muamelenin konusu olmayacaktır. Bu tür bir uzaklaştırma veya hizmetin sona erdirilmesinde avukatımızın görevli olduğu kısım). Kara Para Aklamayı Önleme (AML) kontrolünün bir parçası olarak, uyumluluk hizmeti FiduLink.com ve alt alanlar ve SUXYS ile iletişime geçebilirsiniz.® uyumluluk(@)fidulink.com adresine e-posta göndererek, şirketlerin hizmetleri ve diğer kuruluşları, FiduLink.com ve alt alan adları, SUXYS tarafından geçici veya kalıcı olarak engellenebilir.® , FiduLink.com avukatları , FiduLink.com avukatları , FiduLink.com muhasebecileri , FiduLink.com yerleşim merkezi ve diğer İş Ortakları , FiduLink.com aracıları ve alt alanları. FiduLink.com veya SUXYS'e yönelik yanlış veya hatta tehdit edici sayılan sözlü veya yazılı veya fiziksel davranışlar bağlamında® veya FiduLink.com temsilcileri, FiduLink.com avukatları, FiduLink.com muhasebecileri, ikamet merkezleri ve bunların personeli, hizmetlerin reddedilmesine ve/veya geri ödeme olasılığı olmaksızın hizmetlere ve ürünlere anında erişime neden olacaktır. FiduLink.com ve/veya SUXYS tarafından karalayıcı sayılan internet ağları, web siteleri, bloglar, internet sayfaları, forumlar, radyolar, web tv, kanallar, mesajlaşma servisleri… ve diğer tüm medya, görsel, televizyon, görsel-işitsel ifadeler aracılığıyla yayınlanması veya yayılması bağlamında® FiduLink.com'a veya alt alanlara veya SUXYS'ye doğru® veya FiduLink Aracıları® , FiduLink Avukatları® , Muhasebeciler FiduLink® , FiduLink Otomatik Ödeme Merkezleri® ve diğer tüm SUXYS ortakları ve platformları® ve/veya FiduLink.com, müşteri(ler)in ve yayın(lar)ın veya beyanın diğer yöneticilerinin, ekranlarının, sunucularının, yazarlarının, editörlerinin ikamet ettiği ülkede kovuşturmaya yol açacaktır ve böylece müşteri çekincesiz ve koşulsuz kabul eder. FiduLink.com'un ve SUXYS'in talep edebileceği zararları herhangi bir limit olmaksızın ve müteselsilen ve şahsi olarak müteselsilen ve adalet ve koruma masrafları ile davaya ilişkin tüm masrafları karşılamak üzere şahsi ve tam bir müşterek kefaletle sınırlandırmak®  kendileri ve FiduLink.com veya SUXYS'e yönelik olanlar ile ilgili bir veya daha fazla® veya FiduLink.com Temsilcileri, FiduLink.com Avukatları, FiduLink.com Muhasebecileri, FiduLink.com Yerleşim Merkezleri miktar ve süre sınırı olmadan ve FiduLink.com veya SUXYS'in basit talebi üzerine® veya FiduLink.com Yöneticileri veya Temsilcileri, FiduLink.com Avukatları, FiduLink.com Avukatları, FiduLink.com Muhasebecileri veya FiduLink.com Yerleşim Merkezleri ve diğer FiduLink.com ve SUXYS İş Ortakları veya Tedarikçileri®.

 

4 - Tavsiye sağlanması

FIDULINK'e rağmen® tüm hizmetleri, yetki alanları, şirketlerin yasal biçimleri, vergilendirme ve seçtiğiniz yargı alanında bir şirket kurulmasına ilişkin diğer bilgiler, FiduLink.com ve alt alan adları ve SUXYS hakkında doğru ve doğru bilgiler sağlamaya çalışmaktadır.® Mahkemelerin kendisi tarafından ücretsiz olarak sağlanan ve düzenli olarak yayınlanan bilgiler dışında tavsiye veya (Bireylerin Vergilendirilmesi, Tüzel Kişilerin Vergilendirilmesi, Offshore Düzenlemeleri, Onshore-Offshore Düzenlemeleri, Bireyler ve Şirketler için Vergi Muafiyeti) ile ilgili bilgiler sağlamaz. FIDULINK.com ve/veya alt alan adlarından veya SUXYS'den herhangi bir yasal veya vergi danışmanlığı almadığını kabul ve tasdik eder.® veya FiduLink Aracıları® (FiduLink.com Avukatları, FiduLink.com Hukuk Memurları, FiduLink.com Muhasebecileri, FiduLink.com Temsilcileri ve diğer FiduLink.com ortakları veya FiduLink.com Tedarikçileri) veya FiduLink.com ve sub ile ilgili diğer herhangi bir kurum veya gerçek veya tüzel kişi - etki alanları veya SUXYS® . Şirketin kendi seçeceği yargı alanında kurulması ve işletilmesi ile ilgili olarak gerekli tüm yasal ve vergi danışmanlığını almasını sağlamak ve faaliyetlerin herhangi bir yetkili yargı alanının yasalarını ihlal etmeyeceğini sağlamak Müşterinin sorumluluğundadır. Müşteri, şirketini kurduktan sonra şirketin yasal, mali ve idari işleyişini uygun şekilde sağlamayı kabul ve taahhüt eder. Müşteri(ler) SUXYS'i tamamen boşaltır® veya FiduLink.com veya alt etki alanları, FiduLink.com Temsilcileri, FiduLink.com Avukatları, FiduLink.com Muhasebecileri ve diğer FiduLink.com Ortakları ve FiduLink.com Tedarikçileri, yargı yeri seçimi, yasal şekil seçimi, seçim ile ilgili tüm sorumluluklardan şirketin adının, şirketin faaliyet seçiminin, şirketin yönetiminin, şirketin ve yöneticilerinin ve diğer hissedarların ve/veya diğer tedarikçilerin ve/veya işbirlikçilerinin iyi idari ve mali davranışları ve diğer tüm nedenler veya fiiller suiistimal veya Müşterinin işini düzgün bir şekilde yönetememe.

 

5 - Yasal amaçlar

Müşteri, bir Sözleşmede verilen hakların hiçbirini yasa dışı, müstehcen, ahlaka aykırı veya karalayıcı amaçlarla kullanmayacağını ve FIDULINK'i itibarsızlaştırmayacağını garanti eder.® , SUXYS® , FiduLink.com Avukatları, FiduLink.com Muhasebecileri, FiduLink.com Temsilcileri, FiduLink.com İş Merkezleri, FiduLink.com İş Ortakları ve diğer FiduLink.com Tedarikçileri herhangi bir şekilde. Müşteri, FIDULINK.com ve FiduLink.com Temsilcileri, FiduLink.com Avukatları, FiduLink.com Muhasebecileri, FiduLink.com İş Merkezleri, FiduLink.com Ortakları ve diğer FiduLink Tedarikçileri.com'un adlarını hiçbir koşulda kullanamaz veya ilişkilendiremez. tamamen veya kısmen, ticari amaçlarla. Varsa, FIDULINK® ve veya SUXYS®, FiduLink.com Avukatları, FiduLink.com Temsilcileri, FiduLink.com Muhasebecileri, FiduLink.com İş Merkezi , FiduLink.com Ortakları , Tedarikçiler FiduLink.com, ihlal iddiası durumunda herhangi bir resmi soruşturma makamı ile işbirliği yapma hakkını saklı tutar. İstemci (Müşteri, FiduLink.com'un, SUXYS'in® , FiduLink.com Temsilcileri, FiduLink.com Avukatları, FiduLink.com Muhasebecileri, FiduLink.com Ortakları ve diğer Tedarikçiler FiduLink.com, SUXYS'ten talep edecek yetkililerle tam işbirliği sunmak için tüm gizlilik sözleşmelerine son verir.® veya FiduLink.com.)

 

6 - Kara para aklama ve durum tespiti

Müşteri ve ortakları, hissedarları ve şirketin veya şirketlerin, iştiraklerinin, şubelerinin kuruluşunda görev alan ve görev alan diğer kişiler, FIDULINK.com, FiduLink.com Temsilcileri, FiduLink.com Avukatları, FiduLink.com Muhasebecileri, Merkezleri sağlayacaktır. FiduLink.com işi, FiduLink.com Ortakları ve diğer FiduLink.com Tedarikçileri, Şirketin kara para aklamayla mücadele ve durum tespiti konusunda ilgili mevzuata uymasını sağlamak için ikincisi tarafından gerekli görülen her türlü bilgiyi. FIDULINK'e sağlanan bilgilerin sağlanması Müşterinin sorumluluğundadır.® doğru, kesin, doğrulanabilir ve gerçektir. Müşteri ayrıca FIDULINK.com'a, FiduLink.com Temsilcilerine, FiduLink.com Avukatlarına, FiduLink.com Muhasebecilerine, FiduLink.com Ortaklarına ve diğer FiduLink.com Tedarikçilerine, bir Şirkete getirilen mal veya fonların doğrudan veya dolaylı olarak Şirket teşkil etmediğini beyan eder. dolaylı olarak, bir suçtan elde edilen gelirler veya diğer herhangi bir yasa dışı faaliyet. FIDULINK.com, FiduLink.com Avukatları, FiduLink.com Temsilcileri, FiduLink.com Muhasebecileri, FiduLink.com İş Merkezleri, FiduLink.com İş Ortakları ve FiduLink.com Tedarikçilerinin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Müşteri, FIDULINK.com'u; , FiduLink.com Avukatları, FiduLink.com Temsilcileri, FiduLink.com Muhasebecileri, FiduLink.com İş Merkezleri, FiduLink.com Ortakları ve FiduLink.com Tedarikçileri, ekonomik hak sahibi, hissedarlar ve şirket yöneticilerini ilgilendiren her türlü değişikliği tam ve zamanında bilgilendirir. Müşteri tarafından belirtilen ekonomik hak sahipleri, Sözleşme'nin gerektirdiği şekilde bir "form" veya "elektronik form"u fiziksel veya dijital olarak imzalayacaktır. Müşteri, FIDULINK.com'a, FiduLink.com Avukatlarına, FiduLink.com Temsilcilerine, FiduLink.com Muhasebecilerine, FiduLink.com İş Merkezlerine, FiduLink.com Ortaklarına ve FiduLink.com Tedarikçilerine, şirketinin faaliyetlerinin niteliğini gecikmeksizin bildirecektir. değişiklikler FIDULINK.com, FiduLink.com Avukatları, FiduLink.com Temsilcileri, FiduLink.com Muhasebecileri, FiduLink.com İş Merkezleri, FiduLink.com Ortakları ve FiduLink.com Tedarikçilerinin önceden yazılı iznine tabi olacaktır. Şirketin müşterisi, hissedarları ve diğer hak sahipleri, şirketin kurulmasından sonraki 30 gün içinde FiduLink.com çözümünü kullanarak bir kimlik doğrulaması yapmalıdır. Tüm kullanıcılar için kimlik doğrulaması zorunludur. Müşterinin AML ve KYC doğrulaması yapması gerekecektir. Müşteri, FiduLink.com ve/veya SUXYS'i fesheder®, FiduLink.com Avukatları, FiduLink.com Temsilcileri, FiduLink.com Muhasebecileri, FiduLink.com İş Merkezleri, FiduLink.com İş Ortakları ve FiduLink.com Tedarikçileri, her türlü dolandırıcılığı tesis etmek amacıyla şirket kurmamayı her türlü sorumluluk ve taahhütte bulunur. . Ulusal veya uluslararası mevzuata uygunluk çerçevesinde FiduLink.com ve SUXYS® , FiduLink.com Avukatları, FiduLink.com Temsilcileri, FiduLink.com Muhasebecileri, FiduLink.com İş Merkezleri, FiduLink.com Ortakları ve Tedarikçileri FiduLink.com, müşterilerine zorunlu Kara Para Aklamayı Önleme doğrulama ve kontrol süreci uygular: https:// Marketplace-FiduLink.com. Dolandırıcılığın doğrulanması veya tespit edilmesinin bir parçası olarak, müşteri, şahsi ve tam bir müşterek kefaletle kayıtsız şartsız ve sınırsız olarak adalet ve koruma masrafları ile davaya ilişkin tüm masrafları karşılamayı kabul eder. , doğrulama , savunma masrafları ve diğer masraflar ... ve FiduLink.com'un kendisine ve FiduLink.com veya SUXYS'e karşı talep edebileceği zararları karşılamak® , FiduLink.com Avukatları, FiduLink.com Temsilcileri, FiduLink.com Muhasebecileri, FiduLink.com İş Merkezleri, FiduLink.com İş Ortakları ve FiduLink.com Tedarikçileri, miktar ve süre sınırı olmadan ve FiduLink.com veya SUXYS'den basit talep üzerine® , FiduLink.com Avukatları, FiduLink.com Temsilcileri, FiduLink.com Muhasebecileri, FiduLink.com İş Merkezleri, FiduLink.com İş Ortakları ve FiduLink.com Tedarikçileri.

 

7 - Müşterinin yükümlülükleri

Durum tespiti ile bağlantılı olarak destekleyici belgelerin sağlanması, kapsamlı olmamak kaydıyla, özellikle şunları içerebilir: kimlik belgelerinin aslı, 3 aydan daha kısa bir süre önce ikamet belgesi, banka referans mektupları, şirket belgelerinin tasdikli aslı, ve varsa onaylı çevirilerin asılları, noter tasdiki, apostil ve diğer dijital sertifikalar. Tüm sertifikalar, geçerli yargı yetkisinin gerekliliklerine ve FIDULINK.com, FiduLink.com Avukatları, FiduLink.com Temsilcileri, FiduLink.com Muhasebecileri, FiduLink.com İş Merkezleri, FiduLink.com Ortakları ve olası talimatlarına göre üretilmelidir. FiduLink.com Tedarikçileri. Müşteri, FIDULINK.com ve , FiduLink.com Avukatları, FiduLink.com Temsilcileri, FiduLink.com Muhasebecileri, FiduLink.com İş Merkezleri, FiduLink hizmetlerine başlamadan önce durum tespiti yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli belgeleri sunmakla yükümlüdür. com Ortakları ve FiduLink.com Tedarikçileri , Uyumluluklar ve FiduLink.com veya SUXYS'den açıkça talep eden diğer hizmetler veya yetkililer® veya doğrudan müşteri.  

Not: Yalnızca ikamet edilen ülkenin Noterliği, ikamet edilen şehrin Belediye Binası, Büyükelçilikler, ikamet edilen şehrin Polis karakolu, ikamet edilen ülkenin Kamu Avukatları (belirli koşullar altında) kabul edilebilir. Herhangi bir belge sahtekarlığı girişimi veya sunulması veya uyumlu olmayan belgelerin sunulması, FiduLink.com hizmetlerinin derhal askıya alınmasına neden olacaktır.

 

8 - Ücretler ve ödeme koşulları

genellikle

8.A.1.1 Müşteri, sipariş verirken FIDULINK.com, FiduLink.com Avukatları, FiduLink.com Temsilcileri, FiduLink.com Muhasebecileri, FiduLink.com İş Merkezleri, FiduLink.com Ortakları ve FiduLink Tedarikçileri .com tarafından talep edilen ücretleri ödemeyi kabul eder. şirket paketi veya diğer hizmetler. FIDULINK.com ücret tarifesi, FIDULINK.com web sitesinde yayınlanan ücretler listesinde listelenmiştir (www.fidulink.com ve alt alanlar ve veya FiduLink Marketplace ® veya SUXYS Uygulamaları®) ve platformları. Müşteri, web sitesinde ve diğer uygulamalarda belirtilen maliyetlere ek olarak, yönetim kurulu üyelerinin, hissedarların veya sekreterlerin toplantıya çağrılması veya toplantılara katılması sırasında yapılan masraflar, toplantı veya katılım masrafları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yapılan tüm masrafları tazmin etmek zorunda olduğunu kabul eder. Şirketin herhangi bir olağanüstü genel kurul toplantısı, yönlendirme bildirim veya beyanının hazırlanmasına ilişkin masraflar ve benzeri diğer masraflar. FIDULINK.com, ücretlerin tamamı ödenene kadar bir yürütme aşamasına başlamaz.
Tüm ücretler ve masraflar FIDULINK.com tarafından belirlenen para biriminde ödenebilir, mevcut para birimleri GBP, AED, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, SEK, HKD, NOK, JPY , CHF'dir. , MXN, DKK, ILS, HUF, ZAR, ETH, BTC, EURS, SUXYS token, USDT (EUR para birimine göre döviz kuru). Müşteri, herhangi bir hizmet, garanti veya sorumlulukla ilgili taleplerden ücret ve masrafları alıkoyma yetkisine sahip değildir. Aynı şekilde, Müşterinin mahsup hakkı da burada hariç tutulmuştur. FiduLink.com, döviz kurunu web sitelerinde ve çeşitli pazaryerlerinde ve mobil uygulamalarda düzenli olarak günceller.

8.A.1.2 Bitcoin'de Ödeme.

FIDULINK® Exchange para birimi olarak Euro ile bitcoin cinsinden ödemeleri kabul eder. Müşteri, kripto varlığında ani bir düşüş olması durumunda ödemenin ayarlamaya tabi olabileceğini kabul eder. FIDULINK® Bitcoin ile ödeme yapmayı reddetme hakkını saklı tutar.

8.A.1.3 Ethereum'da Ödeme.

FIDULINK® Exchange para birimi olarak Euro ile Ethereum cinsinden ödemeleri kabul eder. Müşteri, kripto varlığında ani bir düşüş olması durumunda ödemenin ayarlamaya tabi olabileceğini kabul eder. FIDULINK® Ethereum'da ödeme yapmayı reddetme hakkını saklı tutar.

8.A.1.4 Western Union ile ödeme.

FIDULINK® transfer para birimi olarak Euro ile Western Union ödemelerini kabul eder. Müşteri, Western Union'ın masraflarını üstlenmeyi kabul eder. FIDULINK ® Western Union ile ödemeyi reddetmeme hakkını saklı tutar. Yalnızca Western Union ödemeleri için kullanılabilir (Banka Hesabı Transfer Modu). (Yalnızca acil durumlarda müşteriler için kullanılabilir)

8.A.1.5 MoneyGram'da Ödeme.

FIDULINK® transfer para birimi olarak Euro ile MoneyGram ödemelerini kabul eder. Müşteri, MoneyGram'ın ücretlerini üstlenmeyi kabul eder. FIDULINK® MoneyGram tarafından yapılan ödemeyi reddetme hakkını saklı tutar. Yalnızca MoneyGram ödemelerinde kullanılabilir (Banka Hesabı Transfer Modu). 

8.A.1.6 USDT olarak ödeme.

FIDULINK® Döviz kuru olarak USD ile USDT cinsinden ödemeleri kabul eder. Müşteri, değişim ve FiduLink.com'un E-Cüzdanına transfer masraflarını üstlenmeyi kabul eder. FIDULINK® USDT ile ödemeyi reddetmeme hakkını saklı tutar.

8.A.1.7 EURS cinsinden ödeme.

FIDULINK® Döviz kuru olarak USD ile EUR cinsinden ödemeleri kabul eder. Müşteri, değişim ve FiduLink.com'un E-Cüzdanına transfer masraflarını üstlenmeyi kabul eder. FIDULINK® EURS ile ödemeyi reddetme hakkını saklı tutar.

8.A.1.8 SUXYS Token'da Ödeme.

FIDULINK ® değişim para birimi olarak USD ile SUXYS Token ödemelerini kabul eder. Müşteri, değişim ve FiduLink.com'un E-Cüzdanına transfer masraflarını üstlenmeyi kabul eder. FIDULINK® SUXYS Token ile ödemeyi reddetme hakkını saklı tutar.

 

FiduLink.com nakit ödeme sunmamaktadır. Müşteri, yukarıdaki ödeme araçlarının çevrimiçi ödemeleri bağlamında veya FiduLink.com acentesinde kullanılmasını kabul eder.

 

Şirket, İştirak, Şube Kuruluşu ve Yönetimi

8.2. Yıllık ücretlere ek olarak, Müşteri FIDULINK'i ödemelidir.® bir Şirket, şube, yan kuruluş kurulmasına izin vermek için tek bir toplu ödeme (“kuruluş maliyetleri”). Kuruluş maliyetleri yetki alanına göre değişir ve Şirketin tescilli bir ofisinin sağlanmasını (adres), yerleşik bir temsilcinin sağlanmasını ve ayrıca Şirketin kaydın ilk gününden itibaren tam olarak faaliyete geçebilmesi için tüm belgeleri, yani: sertifikayı içerir. yerel sicil dairesi tarafından verilen kuruluş belgesi; durumlar; müdürün atanmasına ve payların ve pay senedi/hisse senetlerinin dağıtımına ilişkin karar.

Yıllık ücret, Şirketin tescili veya yenilenmesi sırasında yıllık olarak ödenen sabit bir ücrettir. Bunlar, Şirketin yargı yetkisinin yerel yasaları ile ilgili olarak sürdürülmesini ve ayrıca ilgili yargı alanının kayıtlı ofisinin, kayıtlı acentesinin ve devlet ücretlerinin yenilenmesini içerir. Bu ücretler iade edilmez.

Müşteri, devlet vergileri, harçlar, vergiler ve üçüncü şahıslara yapılan diğer ödemeler gibi diğer tüm vergilerin yanı sıra, ödemeler ve tüm haklı cepten yapılan harcamalar da dahil olmak üzere, direktörlerin veya mütevelli hissedarların ücret ve transfer tazminatlarından FIDULINK.com'a karşı sorumludur. .

Müşteri, FIDULINK'in hakkını kabul eder.® yıllık ücretleri gözden geçirin. Ücret yapısındaki herhangi bir değişiklik, ücretin ilgili olduğu dönem için hizmetlerin başlamasından en az bir ay önce Müşteri'ye bildirilecektir. Müşteri, FIDULINK nedeniyle ödenmesi gereken ücretleri ödeyebilir.® kendi adına geçerli bir Visa veya MasterCard kredi kartı kullanarak veya banka havalesi yoluyla. FIDULINK'e ileti gönderen müşteriler® bir ödeme aracı olarak bir kredi kartının (veya benzeri bir aracın) verileri FIDULINK'in® FIDULINK nedeniyle kredi kartından tüm ücret ve/veya masraflar, vergiler, harçlar tahsil edilir® hizmet ve diğer haklı ödemeler veya cepten yapılan harcamalar ile bağlantılı olarak. Müşteri ayrıca FIDULINK'in® kart verilerini bu Genel Koşullara ve Gizlilik Politikasına uygun olarak kaydedebilir ve kullanabilir.

8.2.1.A - Yasal Adres Sağlanması 

FiduLink.com, yargı bölgelerine ve paketlere bağlı olarak 3 ay, 6 ay, 12 aylık bir süre için pakete dahil olması halinde müşteri tarafından oluşturulan şirket için yasal bir adres sağlayabilir. Müşteri, FiduLink.com, FiduLink.com İş Merkezleri, FiduLink.com Muhasebecileri, FiduLink.com Acenteleri, FiduLink.com Ortakları ve FiduLink.com'un diğer tedarikçilerinin tüm sorumluluğunu ve kullanım koşullarını kabul eder. FiduLink.com, FiduLink.com Temsilcileri, FiduLink.com Avukatları, FiduLink.com Muhasebecileri, FiduLink.com Ortakları ve FiduLink.com Tedarikçileri, genel kullanım koşullarına uyulmaması durumunda ikamet hizmetlerini sonlandırma hakkını saklı tutar ve FiduLink.com'un hizmetlerinden hiçbir koşulda ve bildirimde bulunmaksızın yararlanabilirsiniz. Müşteri, FiduLink.com'un genel satış ve hizmet koşullarını okuyup anladığını kabul ve beyan eder. Müşteri, FiduLink.com'u bilgilendirmeden ve FiduLink.com'dan yazılı sözleşme almadan FiduLink.com adreslerini kullanamayacağını kabul eder. Müşteri, FiduLink.com'un önceden yazılı izni olmadan hiçbir koşulda müşteri, ortak, tedarikçi ve diğer randevuları, hacimli kolileri ve diğerlerini ikamet yerinde kabul edemez. FiduLink.com, müşterinin şirketi adına FiduLink.com tarafından sağlanan adrese bir mektup alındığını müşterilere bildirmeyi taahhüt eder (posta kredisi alınmaması durumu hariç). Müşteri, FiduLink.com tarafından sağlanan adres hizmetlerinde ödeme yapılmaması halinde 1. günden itibaren FiduLink.com'un mail alım hizmetlerini askıya aldığını kabul eder. İdare tarafından kontrol edilmesi durumunda müşteri, FiduLink.com tarafından idareye ve masrafları kendisine ait olmak üzere sağlanandan başka bir yer sağlamayı veya FiduLink'in müsaitlik sınırları dahilinde bir ofis veya özel toplantı odası kiralamayı kabul eder. com. FiduLink.com, müşteriye toplantı odası kiralama veya ofis kiralama hizmeti vermeyi reddetme hakkını saklı tutar.

 

BORÇ VEYA KREDİ KARTI İLE ÖDEMELER İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

8.3. FIDULINK tarafından yapılan düzenli faturalandırmaya rağmen yıllık ücretin vadesi gelmiş ve gecikmişse® ve Müşteriye bu tür bir ihlali bildirmek için makul çaba gösterilmesi halinde, Müşteri FIDULINK'in Müşterinin kartından (borç veya kredi), şirketi iyi bir kayıt durumuna geri döndürmek için uygulanan herhangi bir ceza veya para cezası dahil olmak üzere, bu nitelikteki herhangi bir ödenmemiş meblağ için borç alabileceğini kabul eder. .

Bu durumda Müşteri ayrıca FIDULINK'in® Müşterinin şirketiyle ilgili herhangi bir yıllık kayıt ücretini ödemek için borç tarihinden itibaren 60 günü olacaktır ve kayıt cezası olarak borçlandırılan herhangi bir tutar, 60 günlük bekleme süresiyle ilgili herhangi bir ek ceza miktarını da içerecektir.

Müşteri, isimsiz veya kredi kartı hamilinin adının belirtilmediği bir kredi kartı ile ödeme yapılması durumunda, kredi kartı numarasının yanı sıra hamilin adı ve adresinin de yer aldığı bir banka hesap özeti sunmayı kabul eder. banka kartının. Müşterinin kartın sahibi olmaması durumunda, pasaport ve - 3 aylık adres kanıtı ile müşterinin ödemesini ve siparişini kabul ettiğini yazılı olarak teyit etmesi gerekir. 

8.4. MÜŞTERİ, ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN KART ÖDEMELERİNİ MÜŞTERİ ADINA YAPTIĞI ÖLÇÜDE, MÜŞTERİ, KART SAHİBİNİN ÖDEMEYİ, KARTIN KULLANIMINI VE KART VERİLERİNİN GENEL ŞARTLARA GÖRE İŞLENMESİNİ İZİN ETTİĞİNİ GARANTİ VERİR. GİZLİLİK POLİTİKASI. MÜŞTERİ, SAHİBİNDEN INFO (@) FIDULINK.COM ADRESİNDEN E-POSTA YOLUYLA ELDE EDİLEBİLECEĞİ MODELİ İMZALAMAK VE SAHİBİNİN BEYANINA UYMAK ZORUNLUDUR.

 

Bankacılığa Giriş

8.5. Müşteri, FIDULINK'e karşı sorumludur.® bankacılığın tanıtılması ve bir banka hesabının açılması ile ilgili hizmetlerinin sağlanması için götürü bir meblağ. Bu başvuru ücretleri herhangi bir zamanda önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. İşlem ücretleri, FIDULINK platformlarında müşterinin tercihine göre GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC cinsinden ifade edilir.®. Müşteri, idari ücretleri FIDULINK'ten önce ödemelidir.® hizmetin yürütülmesine ve kuruluş(lar)la bağlantıya başlamaz. Müşteri, idari ücretleri FIDULINK'e ödeyebilir.® kendi adına geçerli bir Visa veya MasterCard kredi kartı kullanarak veya banka havalesi yoluyla. FIDULINK'e ileti gönderen müşteriler® FIDULINK'in bir ödeme aracı olarak kredi kartı verilerinin® seçtikleri hesap için başvuru ücretinin tamamını ve talep edilmesi halinde kargo ücretini kredi kartından tahsil eder.

 

Marketplace-FiduLink.com veya App-FiduLink.com Müşteri Hesabı veya MY-OFFICE Alanı

Müşteri, FIDULINK'in® çevrimiçi sipariş verirken özel bir hesap oluşturun. Müşteri, FIDULINK'i kabul eder ve garanti eder® hesabına tam erişim güvenliği sağlaması. Müşteri tüm sorumlulukları yerine getirir FIDULINK® ve SUXYS® kendi ihmali ve şifresinin veya erişim girişinin temel güvenlik unsurlarına uymaması durumunda. Hesabın ihlali veya hileli kullanım halinde müşteri, FIDULINK'in® gecikmeden ve müşteriye sağlanacak bir sebep olmaksızın bu hesaba erişimi bloke etmek. Müşteri, hesabının güvenliğinden ve erişiminden yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu, şifresinin ve giriş bilgilerinin yalnızca kendisine ait olduğunu kabul eder.

Müşteri, faturaları ve diğer müşteri alanları gibi kişisel verilerinin FiduLink.com ve SUXYS tarafından barındırılmasını kabul eder.®. Müşteri, FiduLink.com web sitesinde yayınlanan hizmet ve güvenlik koşullarını kayıtsız şartsız kabul eder (Ayrıca https://fidulink.com/policy-privacy/ okuyun). Müşteri, FiduLink.com ve SUXYS'in® herhangi bir zamanda, kendisine bilgi verilmeksizin ve herhangi bir gerekçe veya ihbarda bulunulmaksızın verilerinin barındırılmasına son verebilir. Müşteri, siparişini verdikten ve FiduLink.com tarafından onaylandıktan sonra misafir müşteri hesabının otomatik olarak oluşturulmasını veya kesin müşteri hesabına dönüştürülmesini kabul eder. 

Müşteri, FiduLink.com sitesinde veya domainler veya Marketplace veya Uygulamalar altındaki siparişinin doğrulanması sırasında, işbu sözleşmenin elektronik imzasını (sipariş verirken genel satış ve kullanım koşullarını onaylayarak ve kabul ederek) kesin ve eksiksiz olarak ile kabul eder. orijinal sözleşmenin değeri. Siparişi onaylayarak, sözleşmenin elektronik imzasını onaylayarak satış koşullarını onaylayan kutuyu kabul eder ve kullanım koşullarını kesin ve sınırsız olarak kullanır ve genel koşulları okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. FiduLink.com ve alt alan adlarının ve Pazaryeri ve Uygulamalarının satış ve kullanımları.

FiduLink.com ve SUXYS® herhangi bir yeni şirket, yan kuruluş, şube oluşumu için müşteriye istek üzerine bir "MY-OFFICE Lite" alanı sağlamak. Bu alan, şirketin, yan kuruluşun veya şubenin oluşturulması hakkında bilgilerin yanı sıra ücretsiz araçlardan oluşan bir panel içerir. Bu alan, kullanım koşullarına uyulmaması veya FiduLink.com tüzüğüne uyulmaması durumunda herhangi bir zamanda FiduLink.com tarafından askıya alınabilir veya devre dışı bırakılabilir. Müşteri, talebi üzerine FiduLink.com ve SUXYS'den bu özel ve boş alana belirli bir yıllık süre için ücretsiz erişim aldığını kabul eder.®. Müşteri, "MY OFFICE Lite" Alanına herhangi bir bağlantı kurmadan önce, kullanım kuralları ve koşulları ile FiduLink.com sözleşmesini okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini onaylar. Müşteri, bu alanın tek sahibi ve kullanıcısı olduğunu kabul eder ve FiduLink.com ile SUXYS'i her türlü sorumluluktan muaf tutar.® Müşteri tarafından izinsiz giriş veya kötü niyetli bağlantı veya diğer veri sızıntıları ve şifre kaybı durumunda, Müşteri, müşterinin özel talebi üzerine FiduLink.com tarafından sunulan bu ücretsiz ve özel alanın güvenliğinden münhasıran sorumlu olmayı kabul eder.

FiduLink.com ve SUXYS® FiduLink.com ve SUXYS gibi elindeki güvenlik araçlarını kullanarak çeşitli platformlarını mümkün olduğunca güvenli hale getirmeye çalışmaktadır.® müşteri verilerinin kısmen veya tamamen kaybolması veya olası bilgisayar korsanları veya diğer suç grupları tarafından kötü niyetle dağıtılması durumunda uğranabilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bununla birlikte, FiduLink.com, müşterilerimizle ilgili herhangi bir hassas veriyi veya herhangi bir belgeyi çevrimiçi olarak barındırmadığımıza ve tüm platformlarımızda 24/24 ve 7/7 koruma ve izleme hizmetine sahip olduğumuza dikkatinizi çeker. 

Bir Direktörün Atanması

8.6. Müşteri, FIDULINK'e güç verir® ve FIDULINK'e verilen sipariş formuna göre bir şirketin yöneticisi olarak atanacak tüm kişilerin® ve vekâlet kabul beyannamesini imzalamamış olanlar, şirketin tescili sırasında müdür olarak vekâletlerine ve müdür olarak atanan her gerçek kişinin 18 yaşını doldurmuş olduğuna gerçekten muvafakat etmişlerdir. Ayrıca, yöneticinin atanması ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmiş rızaya tabi olduğunu tasdik ederler.

Bir Direktörün Atanması

8.6.1 Müşteri, FIDULINK'e yetki verir® ve FIDULINK'e verilen sipariş formuna göre bir şirketin Direktörü olarak atanacak tüm kişilerin® ve vekâlet kabul beyannamesini imzalamamış olanlar, şirketin tescili sırasında müdür olarak vekâletlerine ve müdür olarak atanan her gerçek kişinin 18 yaşını doldurmuş olduğuna gerçekten muvafakat etmişlerdir. Ayrıca bunlar, müdürün atanması ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmiş rızaya tabi olduğunu tasdik ederler.

Sekreterin Atanması

8.6.1 Müşteri, FIDULINK'e yetki verir® ve FIDULINK'e verilen sipariş formuna göre bir şirketin Sekreteri olarak atanacak tüm kişilerin olduğunu onaylar.® (Yükümlülük ve yönetici adayının hizmeti durumunda zorunlu kayıt) ve vekalet kabul beyanını henüz imzalamamış olanlar, şirketin tescili sırasında Sekreter olarak görevlerini kabul etmiş ve her gerçek kişinin bu şekilde atandığını kabul etmişlerdir. bir yönetmen 18 yaşına geldi. Ayrıca, sekreterin atanması ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmiş rızaya tabi olduğunu tasdik ederler.

Diğer katkıda bulunan hizmetler

8.7. Müşteri, FIDULINK'e karşı sorumludur.® üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla iletişim kurmayla ilgili hizmetlerinin sağlanması veya üçüncü taraf sağlayıcılardan bu tür hizmetleri almak için başvuruda yardım için geri ödemesiz götürü bir meblağ. Bu meblağ, yalnızca FIDULINK'in masraflarını karşılamak için toplanır.®. Müşteri, FIDULINK'in® Müşteri ile üçüncü kişi hizmet sağlayıcı arasında kurulan herhangi bir sözleşme ilişkisinin tarafı olmayacaktır. Müşteri, FIDULINK'in® Müşteri tarafından kabul edilmesi halinde üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıdan bir iş tanıtıcı primi alması muhtemeldir ve Müşteri bu tür bir primin geriye dönük olarak geri alınmasını talep etme hakkından açıkça feragat eder.

9 - İletişim ve Talimatlar

İstemci ve FIDULINK® FIDULINK'in özel İnternet portalı aracılığıyla birbirlerine talimatlar, bildirimler, belgeler veya diğer iletişimleri posta, e-posta yoluyla gönderebilir® veya faks ile, SUBJECT, FIDULINK® gider raporlarını veya ücretlerini e-posta eki olarak gönderebilir. İstemci ve FIDULINK® tüm talimatları, bildirimleri, belgeleri veya diğer iletişimleri kanıt olarak saklamalıdır. FIDULINK'e yönelik tüm iletişimler® merkez ofisine veya FIDULINK'in verdiği diğer herhangi bir adrese gönderilecektir.® Müşteriyi herhangi bir zamanda yazılı olarak bilgilendirmiş olacak ve Müşteriye yönelik tüm iletişimler, adresine veya Müşterinin FIDULINK'e bildirmiş olacağı diğer herhangi bir adrese gönderilecektir.® herhangi bir zamanda yazılı olarak, özellikle yazılı olarak onaylanması gereken poste restante talimatı. FIDULINK'ten beri® gerektiğinde Müşteri ile her an iletişime geçebilmelidir, Müşteri FIDULINK'i derhal bilgilendirmeyi taahhüt eder.® adresini, e-posta adresini veya telefon/faks numarasını değiştirirse. Müşterinin tüm FIDULINK hizmetlerini sonlandırmak istemesi durumunda® belirli bir şirket veya birkaç şirket için, e-posta ile yapılan herhangi bir fesih bildirimi şu adrese gönderilmelidir: info@fidulink.com .

10 - Veri işleme ve koruma

10.1. FIDULINK® Genel Veri Koruma Yönetmeliği (RGPD / GDPR) tanımına göre, "veri sahibi" olarak da bilinen kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiyle ilgili her türlü bilgiyi içeren kişisel verileri işleyecektir. Kimliği belirlenebilir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle isim, kimlik numarası, konum verileri, bağlantı tanımlayıcısı gibi bir tanımlayıcıya veya fizyognomik, fizyolojik duruma özgü bir veya daha fazla faktöre atıfta bulunularak tanımlanabilen bir kişidir. , bu gerçek kişinin genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği.

Veri işleme, toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, depolama, geri alma, danışma, uyarlama veya değiştirme, kullanma, iletim yoluyla iletişim, yayma, silme veya bu tür verilerin imhasının yanı sıra verilerin sağlanması, düzenlenmesi veya birleştirilmesi, sınırlandırılması veya silinmesi.

Kişisel verilerin alıcıları, FIDULINK grup şirketlerini içerir® alt yüklenici veya yardımcı olarak hareket eden, hizmetlerle ilgili yargı bölgelerinde ikamet eden acenteler, BT ve telekomünikasyon tedarikçilerimiz, Müşterinin açıkça sunulmasını istediği bankalar dahil diğer üçüncü taraf tedarikçiler, halka açık şirket kayıtları veya yasal makamlar. Bu açıklamaların her biri GDPR'ye uygun olarak yapılacaktır ve üçüncü taraflarla olan ilişkilerimiz, her iki tarafın da veri sahiplerinin kişisel verilerini işleyen herkes için gizlilik yükümlülüğü gibi GDPR yükümlülüklerine tabi olduğu sözleşmeye dayalı olacaktır.

Müşterinizi Tanıyın (“KYC”) yükümlülüklerine uymak ve hizmetlerin doğru bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla işlenen veriler, Müşteri'nin adı ve soyadı, uyruğu, doğum tarihi, ikametgahı ve ikametgahı gibi bilgilerini içerir. kimliği belirlenebilir kişilerin adresleri, pasaport numaraları, pasaport geçerlilik tarihleri ​​ve iletişim bilgileri ile bu kişisel verileri ve Müşteri'nin hizmetlere ilişkin talimatlarını teyit eden destekleyici belgeler. KYC işlemi, FiduLink.com'da bulunan KYC - AML uygulaması ile gerçekleştirilmektedir.

Müşteri, kişisel verilerini FIDULINK ile saklama yükümlülüğüne sahiptir.® sözleşme ilişkisi boyunca güncellenmesi ve FIDULINK tarafından öngörülen formlarda güncel tutulması yükümlülüğü ile bağlantılı olarak herhangi bir destekleyici belgenin ibraz edilmesi®.

10.2. FIDULINK® veya yerleşik temsilcinin kişisel verileri FIDULINK adına bir alt yüklenici olarak işlemesi muhtemeldir.®, uygun olduğunda veri denetleyicisi olarak kalır. Veri paylaştığımız taraflarla ilgili daha fazla bilgi Gizlilik Politikamızdan edinilebilir.

10.3. Müşteri, FIDULINK ile iletişime geçerek daha fazla bilgi edinebileceğini kabul eder.® veya e-posta göndererek info@fidulink.com . Tüm iletişim İngilizce olarak yapılacaktır. FIDULINK tarafından başka herhangi bir dil kullanılabilir® tamamen kendi takdirine bağlı olarak, yalnızca Müşteriye nezaketen.

10.4. Müşteri, rızasını geri çekme hakkına sahip olduğu konusunda bilgilendirilir. İznin geri çekilmesi, işlemenin geri çekilmesinden önceki yasallığını veya yasal yükümlülüklere uyum gibi işlemeyi haklı çıkaran başka bir neden varsa işlemenin devamının yasallığını etkilemez.

Müşteri, FIDULINK'e garanti verir.® kişisel verileri FIDULINK'e aktarılan herhangi bir üçüncü taraf veri sahibinin tam ve eksiksiz onayını aldığını® Müşteri tarafından ve bu rızanın FIDULINK tarafından veya aracılığıyla işlenmesini kapsadığını® hizmet sunumu veya ihtiyatlı yükümlülüklere uygunluk nedenleriyle bu üçüncü taraf veri sahibinin kişisel verileri.

10.5. FIDULINK®, yöneticileri, çalışanları veya temsilcilerinin verileri gizli tutması gerekir. Tüm güvenlik önlemlerine rağmen, e-posta iletişimleri ve kişisel finansal veriler dahil olmak üzere veriler, Müşteri ile FIDULINK arasındaki iletim sırasında yetkisiz üçüncü kişiler tarafından görüntülenebilir.®. FIDULINK ile iletişim amacıyla®Müşterinin, FIDULINK tarafından kullanılan protokolle uyumlu bir veri güvenliği protokolünü destekleyen tarayıcı yazılımı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, üçüncü taraflarca üretilmiş yazılımları kullanması gerekebilir.®.

10.6. Bu madde bağlamında sağlanan bilgiler, veri korumanın kısmi bir sunumunu oluşturur. Bu, bu amaçla sağlanan bağlantıda bulunan Gizlilik Politikamızda daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

11 - Hukuki ehliyetsizlik

Müşteri, FIDULINK.com veya SUXYS'e bildirilmedikçe, kendisi veya avukatları veya diğer üçüncü şahıslarla ilgili bir hukuki ehliyetsizlikten kaynaklanan her türlü zararın riskini üstlenecektir.® yazılı olarak veya e-posta ile (FiduLink.com veya SUXYS'den e-posta ile onay alınmasına tabidir)® ).

12 - Sorumluluk

12.1. Herhangi bir özel hükme halel gelmeksizin, FIDULINK'in bir hatasından veya ihmalinden kaynaklanan herhangi bir hasar®, müdürleri, çalışanları veya acenteleri, FIDULINK olmadıkça Müşteri tarafından karşılanmalıdır.®. FIDULINK® mekanik arıza, grev, internet saldırısı, terör saldırısı, doğal afet, salgın, gecikme veya personelin, yönetimin veya vasilerin görevlerinin ifasında kusurları nedeniyle uğradıkları zararlardan sorumlu değildir. 

12.2. Başka herhangi bir kişi, sistem, kurum veya ödeme altyapısının hatası, başarısızlığı, ihmali, eylemi veya ihmalinden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan veya kaynaklanan her türlü zarar Müşteri tarafından karşılanacaktır.

12.3. FIDULINK® Ek Hizmetlerin uygulanamamasından sorumlu tutulamaz. FIDULINK'in sorumluluğu® Ek Hizmetler ile ilgili olarak, kesinlikle bağlı kuruluşlarının veya herhangi bir üçüncü tarafın seçimi, talimatı ve izlenmesi ile sınırlıdır.

12.4. Posta, telgraf, teleks, faks, telefon ve diğer iletişim veya ulaşım araçlarının kullanımından kaynaklanan her türlü zarar ve ziyan ve özellikle gecikme, yanlış anlama, hasar, üçüncü kişiler tarafından kötü muamele veya kopyaların çoğaltılmasından kaynaklanan zararlar, FIDULINK olmadığı sürece Müşterinin sorumluluğundadır.® ağır ihmal işledi.

12.5. FIDULINK® Sözleşme ile sağlanan hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli iletişim araçlarından birinin arızalanmasından veya Sözleşme ile sağlanan hizmetler çerçevesinde gelen herhangi bir posta veya çağrıdan sorumlu tutulamaz. FIDULINK® aktarımın başarısız olduğu, eksik olduğu veya kaybolduğu durumlar da dahil olmak üzere talimatların kullanımından veya fakslanmasından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

12.6. Belirli bir banka hesabı açma durumunda, FIDULINK® Banka ile Müşteri arasındaki ilişkide üçüncü kişi sıfatıyla hareket etmektedir. Bu nedenle, FIDULINK® Banka ile Müşteri arasındaki ilişkiden hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz. FIDULINK® Banka'nın çalışanı, temsilcisi veya yönetim üyesi sıfatıyla hareket etme ve/veya kendi adına imza atma veya banka nezdinde adına herhangi bir sorumluluk üstlenme yetkisi ve yetkisine sahip değildir.

13 - Hizmetlerin süresi, sona ermesi ve askıya alınması

genellikle

13.1. Herhangi bir Sözleşme, belirtilen süre boyunca devam eder ve daha sonra, ilk sürenin uzunluğuna eşit ardışık dönemler için otomatik olarak yenilenir. Diğer tüm yönler için, herhangi bir Sözleşme aynı hüküm ve koşullar altında otomatik olarak yenilenecektir. FIDULINK® veya Müşteri, karşı tarafa en az iki ay önceden yazılı bildirimde bulunarak herhangi bir Sözleşmeyi burada belirtilen süre için veya herhangi bir uzatma veya yenileme süresinin sonu için feshedebilir. Fesih, taraflardan herhangi birinin fesihten önce meydana gelen veya fesih öncesinde işlenen herhangi bir eylem veya ihmalden kaynaklanan herhangi bir hak veya yükümlülüğüne halel getirmez. Haklı nedenle derhal fesih hakkı saklıdır.

13.2. Müşterinin yürürlükteki yasaları veya bu Genel Satış ve Kullanım Hüküm ve Koşullarını ve/veya Genel Koşulları ihlal etmesi durumunda, FIDULINK.com veya SUXYS® FIDULINK'e bağlı şirketler tarafından sağlanan ek Hizmetlerle ilgili bir Sözleşme dahil olmak üzere herhangi bir Sözleşmeyi ve hizmeti derhal geçerli olacak şekilde feshedebilir.® veya üçüncü şahıslar tarafından. Böyle bir durumda Müşteri, söz konusu feshin ardından herhangi bir Şirkette boşalan herhangi bir pozisyonu değiştirmek için gerekli tüm önlemleri almalıdır ve FIDULINK'in® bu tür bir derhal fesihten kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

Şirket Kuruluşu ve Yönetimi

13.3. Bir Şirketin işletilmesine yönelik herhangi bir Sözleşme tam bir yıl için geçerlidir. Müşterinin sözleşmeyi feshetmesi veya FIDULINK'ten talep etmesi durumunda® Şirketin yönetimini başka bir acenteye veya şirket hizmet sağlayıcısına devretmek veya şirketi tasfiye etmek, FIDULINK® ödenmemiş tüm ödemeler, masraflar ve/veya masraflar (devlet vergileri, harçlar, vergiler ve üçüncü taraflara yapılan diğer ödemeler ile yöneticiler veya mutemet hissedarlar ile ilgili masraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve bir €750,00 transfer ücreti) tamamen ödenmiştir.

Şirket kurulur kurulmaz ve ilgili yargı alanında tescil edilir edilmez, Müşteri bir yetki sözleşmesi imzalamayı kabul eder. Aksi takdirde, FIDULINK® Yukarıda belirtilen yetki sözleşmesi Müşteri tarafından imzalanmadığı sürece, Şirket ile ilgili sosyal belgeleri Müşteriye iletmeyi reddetme hakkını saklı tutar.

Müşteri, aşağıdaki üç koşulun karşılanması durumunda, kuruluş maliyetlerinin tam geri ödemesini alacak, kurye maliyetleri düşülecektir: (i) FIDULINK® Müşteri için bir Şirket oluşturamaz VE (ii) FIDULINK® İsviçre Bankalarının özel talimatlarına göre doğrulanmış geçerli bir Müşteri kimlik belgesinin bir kopyası ve FIDULINK tarafından Müşteriden talep edilen diğer belgeler dahil olmak üzere Müşteri tarafından usulüne uygun olarak doldurulmuş tüm gerekli belgeleri almıştır.®örneğin, özellikle 3 aydan eski olmayan elektrik faturaları, özgeçmiş ve bir bankadan alınan referans mektubu VE (iii) geri ödeme talebi, Müşteri tarafından kuruluş ücretinin ödenmesinden itibaren 60 gün içinde yapılır.

Banka Hesabı Açma

13.4. Hizmet, Banka tarafından hesabın açılması ile sona erer ve ardından Müşteri ile Banka arasındaki tüm ilişkiler kurulur.

Her Müşteri, banka hesabı açma talebinden itibaren 3 takvim günü içerisinde talebini iptal etmeye karar verebilir. Müşteri, aşağıdaki üç koşulun karşılanması halinde, kurye ücretleri çıkarıldıktan sonra kurulum ücretinin tam geri ödemesini alacaktır: (i) FIDULINK'in yardımıyla Banka®, Müşteri için bir AND (ii) FIDULINK hesabı açamıyorsa® veya Banka, Müşteri tarafından usulüne uygun olarak doldurulmuş tüm gerekli belgeleri almıştır; Müşterinin, İsviçre bankalarının özen yükümlülüğüne ilişkin Konvansiyonun kesin talimatlarına uygun olarak tasdik edilmiş geçerli kimlik belgesinin bir kopyası ve talep edilen herhangi bir belge dahil FIDULINK tarafından İstemciden®kredi kartı hesap özetleri, elektrik faturaları, iş sözleşmesi, kuruluş belgesi veya fonların ekonomik kaynağına ilişkin diğer kanıtlar gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere. Geri ödemelerin sunulduğu tek durum budur. Müşteri, talebini 3 takvim gününden sonra iptal etmeye karar verirse, herhangi bir nedenle geri ödeme yapılmayacaktır.

Geri ödeme yöntemi

13.5. Herhangi bir geri ödeme yalnızca SUXYS blok zinciri aracılığıyla yapılabilir.® ve FiduLink.com ve alt alanlar ve veya SUXYS tarafından kullanılabilen dijital Token'da® ya SUXYS TOKEN® (dikkatli olun, tüm geri ödemeler SUXYS Token'ın değerine göre yapılacaktır.® talep anında ve SUXYS tarafından kabul edilmesine bağlı olarak® ve veya FIDULINK.com ve alt alanlar. 

14 - Bölünebilirlik

Burada yer alan herhangi bir madde, herhangi bir yazılı kanun uyarınca veya bir mahkeme veya idari organ veya herhangi bir yetkili yargı mercii tarafından hukuka aykırı, geçersiz, yasaklanmış veya uygulanamaz olarak kabul edilirse veya edilebilir hale gelirse, söz konusu madde geçersiz sayılır. bu tür yasadışılık, hükümsüzlük, geçersizlik, yasaklama veya uygulanamazlık. Diğer maddeler yürürlükte kalacaktır.

15 - FiduLink.com Şartı ve Alt Alanlar I Şartın 10 İlkesi

Kullanıcının yanı sıra yöneticiler, hissedarlar, ortaklar, FiduLink.com'un sözleşmesini okuduğunu ve kabul ettiğini beyan eder ve SUXYS adına herhangi bir gerekçe göstermeden ve kayıtsız şartsız hizmetlerini askıya alma ve/veya devre dışı bırakma cezasıyla bu sözleşmeye saygı duymayı kabul eder.® veya FIDULINK.com ve alt alan adları; 

1 – FIDULINK.com'un oluşturduğu veya hizmetlerini kullanan bir Şirketle asla Yasadışı hizmetler veya ürünler sunmayın. 2 – FIDULINK Temsilcileri ile her koşulda profesyonel ve saygılı kalın®. 3 – Başka bir kişinin FIDULINK hesabınızı kullanmasına asla izin vermeyin® veya ağa bağlanmak için BENİM OFİS. 4 – FIDULINK hizmetlerini asla kullanmayın® FIDULINK hizmetlerine kayıtlı şirket dışındaki bir şirket için®. 5 – FIDULINK'ten resmi belgeler veya hizmetlerin aktivasyonu olmadan asla şirket faaliyetlerine başlamayın®. 6 – FIDULINK'in verdiği tüm profesyonel veya kişisel belgeleri 48 saat içinde sağlayın® sana sorabilir 7 – FIDULINK hizmetlerinin bitiminden en fazla 1 ay önce şirketinizi veya hizmetlerini yenileyin®. 8 – Herhangi bir şekilde rötuş yapılmış bir belgeyi asla vermeyin. 9 – FIDULINK.com'a haber vermeden iletişim bilgilerini (adres, telefon vb.) kesinlikle değiştirmeyiniz. 10 – FIDULINK.com'un hizmetlerini veya ürünlerini asla vergi, idari, mali dolandırıcılık kurmak veya tesis etmek için kullanmayın…

16. Atama

Hizmetlerinin performansı için FIDULINK® yetkisi altında olacak alt yüklenicileri kiralama hakkını saklı tutar: Avukatlar, Hukukçular, Muhasebeciler, Yeminli Mali Müşavirler, Noterler, Denetçiler ve FiduLink.com Ağı'nın diğer Kuruluş Temsilcileri. Müşteri'nin Sözleşme'den doğan hak ve yükümlülükleri üçüncü şahıslara ancak FIDULINK.com'un yazılı onayı ile devredilebilir.

17. Uygulanabilir yasa 

Bu Sözleşme, SUXYS International Limited'in kurulduğu yargı alanında yürürlükte olan yasalara tabidir ve bu yasalara uygun olarak kurulmuştur. Taraflar arasında Sözleşme, FiduLink.com'un genel satış ve kullanım koşulları ile bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık, akdedilmesi, geçerliliği veya feshi ile ilgili sorular da dahil olmak üzere, şirket merkezinin münhasır yargı yetkisine tabidir. SUXYS International Limited'in.

 

Ek 1 - 1 - A . Aşağıdaki yargı bölgelerinin vatandaşları için Hizmet Sağlanmaması (01/01/2023, 00:00): 

FiduLink.com, yargı bölgelerinin vatandaşlarına herhangi bir hizmet sağlayamaz: Afganistan, İran, Kuzey Kore, Pakistan, Sudan. Bu liste, FiduLink.com'dan herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın belirli yargı bölgelerine eklenebilir veya listeden çıkarılabilir.  

 

Ek 2 - 1 - A . Kredi kartı ile ödeme limiti aşağıdadır (27 saat 04:2023): 

FiduLink.com, 499,00 tarihinden itibaren artık yeni müşteriler için banka kartıyla 27€'nun üzerinde ödeme sunmayacaktır. 04 €uro veya bu tutara eşdeğer para birimlerinin üzerindeki tüm ödemeler için, SEPA transferi veya SWIFT, USDT, Bitcoin, Ethereum transferi ile müşterinin seçeceği 2023 para biriminde banka havalesi ile ödeme yapılabilir. 499,00 € veya eşdeğeri üzerindeki meblağlar için ödeme işlevi, yalnızca FiduLink.com* tarafından zaten bilinen müşteriler için geçerli olacaktır.

 

Son Güncelleme: 27/04/2023 00h00.